Aina nälkä - tarina yrittämisestä ja intohimosta

Mistä on kyse

Voiko yritys ratkoa yhteiskunnallisesti merkittäviä ongelmia - ja olla samalla kannattava ja kasvava?
Tärkeintä on aloittaa.

Pre-startup, joka tutkii mahdollisuuksia, oppii ja lopulta käynnistää yritystoimintaa yhteiskunnallisesti merkittävien haasteiden ratkomiseksi. Kiinnostuksen kohteena mm. vanhustenhuolto, liikunta ja terveys sekä maahanmuuttajien kotoutus. Menetelminä oppimisalustat ja oppiminen pelillistämisen kautta, jakamistalous, avoimuus ja yhteisöllisyys. Tervetuloa seuraamaan matkaa. Ole yhteydessä jos haluat haastaa, innostaa tai inspiroida.

  • 1. Määritä visio ja arvot
  • 2. Määritä millä keinoin visio saavutetaan
  • 3. Päätä mikä on tuote
  • 4. Perusta yritys

Blogi

Ota yhteyttä